info@altadill.com 977 51 07 92
El teu nom (obligatori)

El teu Email (obligatori)

Assumpte

El teu Missatge

“De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ALTADILL SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l'enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis. De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili de ALTADILL SL, a Sebastià Joan Arbó, 4 - baixos 43500 Tortosa (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic info@altadill.com.” Per continuar vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.